Skip to main content

Pridobitev in prevzem digitalnih potrdil za strežnike ter drugo strojno in programsko opremo

Za digitalna potrdila za strežnike, drugo strojno ali programsko opremo zaprosijo skrbniki strežnikov, aplikacij, informacijskih ali komunikacijskih naprav. Digitalno potrdilo se prevzame in uporablja v spletnih brskalnikih, v okviru informacijskega sistema, namenske aplikativne opreme ali na informacijski oziroma komunikacijski napravi.

Digitalna potrdila za strežnike, drugo strojno ali programsko so "neupravljana" digitalna potrdila; zanje ni možna obnova pred potekom veljavnosti niti povrnitev zgodovine zasebnega ključa.

Izdajatelj SIMoD-CA-Restricted izdaja več vrst digitalnih potrdil za strežnike, drugo strojno ali programsko opremo različnih stopenj zaupanja. Za pridobitev digitalnega potrdila mora skrbnik strežnika, strojne oziroma programske opreme oddati zahtevek:

Za digitalna potrdila NIZKE stopnje zaupanja odda skrbnik strežnika, strojne ali programske opreme zahtevek operativnemu osebju izdajatelja SIMoD-CA-Restricted. Zahtevek je možno oddati tudi elektronsko - zahtevek je dostopen kot predloga znotraj informacijske rešitve za upravljanje z dokumentarnim gradivom v MO (IRDG).

Za pridobitev digitalnega potrdila SREDNJE in VISOKE stopnje zaupanja mora skrbnik strežnika, strojne ali programske opreme vložiti zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila osebno v prijavno službo v času uradnih ur.

Naloge prijavne službe opravlja:

za zaposlene v civilnem delu MOza pripadnike Slovenske vojske

Ministrstvo za obrambo
Služba za kadrovske zadeve
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana

Generalštab Slovenske vojske
Združeni sektor za podporo
Sektor za kadre J-1
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana

Bodoči imetnik prejme:

  • referenčno številko za prevzem digitalnega potrdila (po elektronski pošti) in
  • avtorizacijsko kodo za prevzem digitalnega potrdila (po pošti s potrdilom o prevzemu).

Referenčno številko in avtorizacijsko kodo uporabite pri prevzemu digitalnega potrdila.  Prevzem izvedete preko brskalnika v internem omrežju Ministrstva za obrambo. Ob prevzemu uporabite navodila strežnika, druge strojne ali programske opreme.

POMEMBNO: Če prevzemate potrdilo s posredovanjem zahtevka PKCS#10 Certificate Request, ob kreiranju PKCS#10 zahtevka vpišite za CommonName referenčno številko. To je posebnost uporabljene programske rešitve za izdajo digitalnih potrdil Entrust Authority™ Enrollment Server for Web.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava