Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (MO) upravlja z infrastrukturo javnih ključev za potrebe obrambe države SIMoD-PKI (angl. Slovenian Ministry of Defence Public Key Infrastructure).

 V okviru SIMoD-PKI deluje overitelj digitalnih potrdil na MO, ki je s korenskim izdajateljem, podrejenim izdajateljem digitalnih potrdil in izdajateljem varnih časovnih žigov ponudnik elektronskih storitev zaupanja v skladu z Uredbo eIDAS (Uredba št. 910/2014 Evropskega parlamenta in sveta o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES):

 "ustvarjanje, preverjanje in potrjevanje veljavnosti potrdil za elektronske podpise, elektronske žige, elektronske časovne žige in avtentikacijo spletišč".

Izdajatelji SIMoD-PKI izdajajo in upravljajo digitalna potrdila za zagotavljanje varnostnih storitev pri hranjenju in prenosu podatkov z ali brez stopnje tajnosti; digitalno podpisovanje datotek, sporočil in elektronskih obrazcev; preverjanje istovetnosti oseb in gradnikov komunikacijsko informacijskega sistema kot so strežniki, usmerjevalniki, požarne pregrade in imeniki.

Uporabniki v splošnem potrebujejo digitalna potrdila za fizične osebe. Z njimi zaščitijo datoteke in elektronsko pošto ter jih uporabljajo v aplikacijah Ministrstva za obrambo.

Skrbniki strežnikov in drugih komunikacijskih ter informacijskih naprav pridobijo digitalna potrdila za strežnike, drugo strojno ali programsko opremo.