Skip to main content

Pridobitev in prevzem digitalnih potrdil za fizične osebe

Zahtevek bodoči imetnik vloži osebno v prijavno službo v času uradnih ur.

Naloge prijavne službe opravlja:

za zaposlene v civilnem delu MOza pripadnike Slovenske vojske

Ministrstvo za obrambo
Služba za kadrovske zadeve
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana

Generalštab Slovenske vojske
Združeni sektor za podporo
Sektor za kadre J-1
Vojkova cesta 55
1000 Ljubljana

Bodoči imetnik digitalnega potrdila se je pred oddajo zahtevka dolžan seznaniti s pogoji uporabe in svojimi obveznostmi: Izjava ponudnika storitev zaupanja na MO – PDF.

Po uspešno obdelanem zahtevku bodoči imetnik prejme:

  • referenčno številko za prevzem digitalnega potrdila (po elektronski pošti),
  • avtorizacijsko kodo za prevzem digitalnega potrdila (po pošti s potrdilom o prevzemu) in
  • čitalec pametne kartice in pametno kartico.

Bodoči imetnik namesti čitalec pametnih kartic in prevzame digitalno potrdilo skladno s navodili, ki jih prejme v elektronskem sporočilu. Za pomoč pri namestitvi se lahko obrne na storitveni center.

Več o digitalnih potrdilih za fizične osebe

Digitalna potrdila za fizične osebe so praviloma upravljana digitalna potrdila. Izdajatelj SIMoD-CA-Restricted in uporabniški program Entrust Entelligence Security Provider skrbita za storitve upravljanja digitalnih potrdil kot so prevzem, ponovna izdaja digitalnega potrdila pred potekom veljavnosti in povrnitev zgodovine zasebnih ključev za dešifriranje.

Izdajatelj SIMoD-CA-Restricted izdaja digitalna potrdila za fizične osebe kot skupek dveh upravljanih digitalnih potrdil:

VISOKE stopnje zaupanja:

  • za preverjanje digitalnega podpisa: 1.3.6.1.4.1.22295.10.1.1.1.1.1.2, 0.4.0.194112.1.2, KVALIFICIRANO potrdilo po profilu ETSI EN 319 411-2 QCP-n-qscd in
  • za šifriranje: 1.3.6.1.4.1.22295.10.1.1.1.1.2.2.

V uporabi so še vedno digitalna potrdila SREDNJE stopnje zaupanja:

  • za preverjanje digitalnega podpisa: 1.3.6.1.4.1.22295.10.1.1.2.1.1.2, 0.4.0.194112.1.0, KVALIFICIRANO potrdilo po profilu ETSI EN 319 411-2 QCP-n in
  • za šifriranje: 1.3.6.1.4.1.22295.10.1.1.2.1.2.2.

Za zagotavljanje storitve povrnitve zgodovine zasebnih ključev za dešifriranje izdajatelj SIMoD-CA-Restricted te ključe varnostno kopira. Uporabniki se morajo zavedati, da je v izjemnih primerih omogočeno odkrivanje kopije zasebnih ključev za dešifriranje tudi drugim osebam.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava