Skip to main content

Več o SIMoD-PKI

V okviru infrastrukture javnih ključev na MO SIMoD-PKI oziroma overitelja digitalnih potrdil na MO delujejo korenski izdajatelj SIMoD-CA-Root, podrejeni izdajatelj potrdil SIMoD-CA-Restricted in izdajatelj varnih časovnih žigov SIMoD-TSA-Restricted.

Pravila delovanja infrastrukture javnih ključev na MO (Politika SIMoD-PKI) predpisujejo splošne zahteve za digitalna potrdila, nivo zaupanja v digitalna potrdila, minimalne zahteve za tehnične lastnosti in raven varnosti infrastrukture izdajateljev, postopke za upravljanje z digitalnimi potrdili in obveznosti in odgovornosti izdajateljev, imetnikov ter tretjih oseb.

Pravila delovanja infrastrukture javnih ključev na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije
(Politika SIMoD-PKI)

Izdajatelj SIMoD-CA-Root (angl. Slovenian Ministry of Defence Certification Authority Root) je korenski izdajatelj in ne izdaja digitalnih potrdil uporabnikom. Opis izdajatelja in postopki za izpolnjevanje zahtev Politike SIMoD-PKI so v Pravilih delovanja izdajatelja SIMoD-CA-Root:

»Izdajatelj SIMoD-CA-Restricted (angl. Slovenian Ministry of Defence Certification Authority Restricted) izdaja uporabnikom v internem omrežju Ministrstva za obrambo, v katerem se obdelujejo podatki do stopnje tajnosti INTERNO, digitalna potrdila za fizične osebe in splošne nazive ter strežnike, drugo strojno ali programsko opremo.«

Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-CA-Restricted podajajo opis izdajateljeve infrastrukture in postopkov za izdajanje in upravljanje digitalnih potrdil ter izpolnjevanje zahtev Politike SIMoD-PKI.

Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-CA-Restricted, javni del (Javna pravila SIMoD-CA-Restricted)

Povzetek pogojev uporabe in obvez glede kvalificiranih digitalnih potrdil je v Izjavi ponudnika storitev zaupanja na MO.

Izdajatelj varnih časovnih žigov SIMoD-TSA-Restricted (angl. Slovenian Ministry of Defence Time Stamping Authority Restricted) izdaja uporabnikom v internem omrežju Ministrstva za obrambo varne časovne žige za potrebe uporabnikov in aplikacij, kjer je potrebno dokazati časovne lastnosti transakcij in drugih storitev.

Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted podajajo opis tehničnih lastnosti, nivo varnosti in postopke za upravljanje izdajateljeve infrastrukture ter opravljanje storitev izdajanja varnih časovnih žigov, določajo obveznosti in odgovornosti izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted in uporabnikov ter tretjih oseb, ki se zanašajo na varne časovne žige. 

Pravila delovanja overitelja SIMoD-TSA-Restricted, javni del (Javna pravila SIMoD-TSA-Restricted)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava