Izdajatelj SIMoD-CA-Restricted

 

Izdajatelj SIMoD-CA-Restricted (angl. Slovenian Ministry of Defence Certification Authority Restricted) izdaja uporabnikom v internem omrežju Ministrstva za obrambo, v katerem se obdelujejo podatki do stopnje tajnosti INTERNO, naslednje tipe digitalnih potrdil:

Uporabniki v splošnem potrebujejo digitalna potrdila za fizične osebe. Z njimi lahko zaščitijo datoteke in elektronsko pošto ter jih uporabljajo v aplikacijah Ministrstva za obrambo. Bodoči imetnik naj za pridobitev digitalnega potrdila za fizične osebe sledi postopku na spletni strani Digitalna potrdila za fizične osebe. Za prevzem in uporabo digitalnega potrdila za fizične osebe je potrebno namestiti namensko strojno in programsko opremo.

 

Uporabniki naj zaprosijo za digitalna potrdila za strežnike, drugo strojno ali programsko opremo le, če to zahteva konkretna aplikacija ali informacijska rešitev oziroma imajo taka navodila skrbnika aplikacije ali informacijske rešitve. Bodoči imetnik naj za pridobitev digitalnega potrdila za strežnike, drugo strojno ali programsko opremo sledi postopku na spletni strani Digitalna potrdila za strežnike, drugo strojno ali programsko opremo. Digitalno potrdilo za strežnike, drugo strojno ali programsko opremo se prevzame in uporablja v spletnih brskalnikih, v okviru informacijskega sistema ali namenske aplikativne opreme; izdajatelj SIMoD-CA-Restricted ne zagotavlja namenske programske opreme.

 

Povzetek predpisov, ki določajo pogoje uporabe digitalnih potrdil je v Izjavi ponudnika storitev zaupanja na MO.

 

Za namestitev opreme, prevzem in uporabo digitalnega potrdila naj uporabniki sledijo postopkom na spletni strani Prevzem in uporaba digitalnih potrdil (dostopno v internem omrežju Ministrstva za obrambo).

 

Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-CA-Restricted podajajo opis izdajateljeve infrastrukture in postopkov za izdajanje in upravljanje digitalnih potrdil ter izpolnjevanje zahtev Politike SIMoD-PKI. Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-CA-Restricted so iz dveh delov:

  • Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-CA-Restricted, javni del, ki so dostopna javnosti in
  • Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-CA-Restricted, zaupni del, ki niso dostopna javnosti.

Pravila delovanja izdajatelja SIMoD-CA-Restricted, javni del
(Javna pravila SIMoD-CA-Restricted)

Javna pravila SIMoD-CA-Restricted ver 3.0 z dne 03.05.2017

  

Prejšnje izdaje:

Spremembe javnih pravil SIMoD-CA-Restricted z dne 07.02.2014
 Javna pravila SIMoD-CA-Restricted - neuradno prečiščeno besedilo (vključujejo spremembe in dopolnila iz leta 2011)
Spremembe javnih pravil SIMoD-CA-Restricted z dne 21.12.2011
 Javna pravila SIMoD-CA-Restricted ver. 2.0 z dne 23.11.2010

 

Spremembe javnih pravil SIMoD-CA-Restricted z dne 27.12.2007
 Javna pravila SIMoD-CA-Restricted z dne 17.7.2006Digitalna potrdila izdajatelja SIMoD-CA-Restricted (v brskalnik uvozite vsa potrdila)

3. obnovljeno potrdilo

Serijska številka

47C2 8DF8

Oznaka ključa

423E 63F6 E51A AB4F

Imetnik (enolično ime)

cn=simod-ca-restricted,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Izdajatelj

cn=simod-ca-root,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Veljavnost

Od 3. februarja 2017 do 3. februarja 2023

Dolžina ključa

2048 bitov

Podpisni algoritem

sha256RSA

Odtis SHA-1

6F3A 5E34 F2F9 65AC 5E30 5A05 6BE4 492F 79BC B6CD

Digitalno potrdilo

v obliki DER (za vpis v brskalnik)
v obliki PEM
v tekstni obliki

2. obnovljeno potrdilo

Serijska številka

47C2 8BEC

Oznaka ključa

4C7D 5508 E7BF 407E

Imetnik (enolično ime)

cn=simod-ca-restricted,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Izdajatelj

cn=simod-ca-root,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Veljavnost

Od 7. februarja 2014 do 7. februarja 2020

Dolžina ključa

2048 bitov

Podpisni algoritem

sha256RSA

Odtis SHA-1

E641 19C3 42F0 C5F4 14B1 A378 94D9 4A7C 7429 B473

Digitalno potrdilo

v obliki DER (za vpis v brskalnik)
v obliki PEM
v tekstni obliki

1. obnovljeno potrdilo

Serijska številka

47C2 8AC4

Oznaka ključa

4935 914D 55BF 9907

Imetnik (enolično ime)

cn=simod-ca-restricted,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Izdajatelj

cn=simod-ca-root,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Veljavnost

Od 29. marca 2011 do 29. marca 2017

Dolžina ključa

2048 bitov

Podpisni algoritem

sha1RSA

Odtis SHA-1

DF6B 0D5F 3326 1E53 0314 73AE 2193 09AD F1EE 3D72

Digitalno potrdilo

v obliki DER (za vpis v brskalnik)
v obliki PEM
v tekstni oblikiRegister preklicanih potrdil (CRL) izdajatelja SIMoD-CA-Restricted

Podpisan s 3. obnovljenim potrdilom

 v obliki DER (za vpis v brskalnik)
 v PEM kodirani obliki DER
 v tekstni obliki

Podpisan z 2. obnovljenim potrdilom

 v obliki DER (za vpis v brskalnik)
 v PEM kodirani obliki DER
 v tekstni obliki

Podpisan s 1. obnovljenim potrdilom

 v obliki DER (za vpis v brskalnik)
 v PEM kodirani obliki DER
 v tekstni obliki