• Podpora uporabnikom IT
  • telefon: +386 (0)1 471 2700
  • e-pošta: helpdesk(a)mors.si

  • Preklic digitalnega potrdila
  • telefon: +386 (0)1 230 5402
  • e-pošta: simod-pki(a)mors.si

Digitalna potrdila izdajateljev


Digitalna potrdila izdajatelja SIMoD-CA-Root (v brskalnik uvozite vsa potrdila)

1. obnovljeno potrdilo

Serijska številka

47C2 8BB0

Oznaka ključa

466C 55D0 37DF 2AFA

Imetnik (enolično ime)

cn=simod-ca-root,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Izdajatelj

cn=simod-ca-root,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Veljavnost

Od 7. februarja 2014 do 7. februarja 2026

Dolžina ključa

4096 bitov

Podpisni algoritem

sha256RSA

Odtis SHA-1

B66A B790 FE9E 7C29 5B6B A3BD 0990 FDFF D35E C9F5

Digitalno potrdilo

 v obliki DER (za vpis v brskalnik)
 v obliki PEM
 v tekstni oblikiDigitalna potrdila izdajatelja SIMoD-CA-Restricted (v brskalnik uvozite vsa potrdila)

3. obnovljeno potrdilo

Serijska številka

47C2 8DF8

Oznaka ključa

423E 63F6 E51A AB4F

Imetnik (enolično ime)

cn=simod-ca-restricted,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Izdajatelj

cn=simod-ca-root,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Veljavnost

Od 3. februarja 2017 do 3. februarja 2023

Dolžina ključa

2048 bitov

Podpisni algoritem

sha256RSA

Odtis SHA-1

6F3A 5E34 F2F9 65AC 5E30 5A05 6BE4 492F 79BC B6CD

Digitalno potrdilo

v obliki DER (za vpis v brskalnik)
v obliki PEM
v tekstni obliki

2. obnovljeno potrdilo

Serijska številka

47C2 8BEC

Oznaka ključa

4C7D 5508 E7BF 407E

Imetnik (enolično ime)

cn=simod-ca-restricted,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Izdajatelj

cn=simod-ca-root,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Veljavnost

Od 7. februarja 2014 do 7. februarja 2020

Dolžina ključa

2048 bitov

Podpisni algoritem

sha256RSA

Odtis SHA-1

E641 19C3 42F0 C5F4 14B1 A378 94D9 4A7C 7429 B473

Digitalno potrdilo

v obliki DER (za vpis v brskalnik)
v obliki PEM
v tekstni obliki

1. obnovljeno potrdilo

Serijska številka

47C2 8AC4

Oznaka ključa

4935 914D 55BF 9907

Imetnik (enolično ime)

cn=simod-ca-restricted,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Izdajatelj

cn=simod-ca-root,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Veljavnost

Od 29. marca 2011 do 29. marca 2017

Dolžina ključa

2048 bitov

Podpisni algoritem

sha1RSA

Odtis SHA-1

DF6B 0D5F 3326 1E53 0314 73AE 2193 09AD F1EE 3D72

Digitalno potrdilo

v obliki DER (za vpis v brskalnik)
v obliki PEM
v tekstni oblikiDigitalno potrdilo izdajatelja varnih časovnih žigov SIMoD-TSA-Restricted

Serijska številka

47F5 772E

Oznaka ključa

431C 2260 B1E9 9470

Imetnik (enolično ime)

cn=TSA-I,ou=cert-naprave-A,organizationIdentifier=VATSI-47978457,o=Ministrstvo za obrambo,c=si

Izdajatelj

cn=simod-ca-restricted,ou=simod-pki,o=mors,c=si

Veljavnost

Od 4. septembra 2017 do 4. septembra 2022

Veljavnost privatnega ključa

Od 4. septembra 2017 do 4. septembra 2020

Dolžina ključa

2048 bitov

Odtis SHA-1

2085 94C2 5AB0 3558 9730 1C1E 2C83 C479 6DA7 9E74

Digitalno potrdilo

v obliki PEM
v tekstni obliki