• Podpora uporabnikom IT
  • telefon: +386 (0)1 471 2700
  • e-pošta: helpdesk(a)mors.si

  • Preklic digitalnega potrdila
  • telefon: +386 (0)1 230 5402
  • e-pošta: simod-pki(a)mors.si

Novice03.01.2008
Predvideni začetek delovanja SIMoD-PKI

Zagon overitelja SIMoD-CA-Restricted je 2. aprila 2008. Digitalna potrdila za uporabnike se bodo razdeljevala po kriterijih za prednostno dodeljevanje. V začetnem obdobju možnost pridobitve digitalnega potrdila naslednji upravičenci:

  • odredbodajalci v notranjih organizacijskih enotah MO, SV in IRSO,
  • glavni pisarni MO in GŠSV,
  • tajništva direktoratov, uradov, sektorjev, služb, poveljstev enot SV do nivoja bataljona in IRSO.