• Podpora uporabnikom IT
  • telefon: +386 (0)1 471 2700
  • e-pošta: helpdesk(a)mors.si

  • Preklic digitalnega potrdila
  • telefon: +386 (0)1 230 5402
  • e-pošta: simod-pki(a)mors.si

Novice25.11.2010
Nova Pravila delovanja SIMoD-CA-Restricted in SIMoD-CA-Root

Nova Pravila delovanja overitelja SIMoD-CA-Root in Pravila delovanja overitelja SIMoD-CA-Restricted, oboja ver. 2.0, so v veljavi od 23.11.2010.