• Podpora uporabnikom IT
  • telefon: +386 (0)1 471 2700
  • e-pošta: helpdesk(a)mors.si

  • Preklic digitalnega potrdila
  • telefon: +386 (0)1 230 5402
  • e-pošta: simod-pki(a)mors.si

Novice20.05.2008
Začetek izdaje digitalnih potrdil

Overitelj SIMoD-CA-Restricted je 19. 5. 2008 začel z izdajo digitalnih potrdil. Zaposleni upravnega dela Ministrstva za obrambo, ki sodijo v naslednje kategorije upravičencev:

  • odredbodajalci v notranjih organizacijskih enotah MO in IRSO,
  • glavna pisarna MO,
  • tajništva direktoratov, uradov, sektorjev, služb in IRSO,

lahko oddajo vlogo za pridobitev digitalnega potrdila osebno v Prijavno službo SIMoD-PKI na Uradu za upravljanje s človeškimi viri, Vojkova cesta 55, Ljubljana, med uradnimi urami (ponedeljek, sreda, petek od 9. do 12. ure, sreda od 14. do 16. ure).

 

Zaposelni GŠSV in SV bodo lahko oddali vloge za izdajo digitalnih potrdil po začetku delovanja Prijavne službe za GŠSV in SV oziroma po objavi na spletni strani.