Novice07.02.2014
Spremembe in dopolnitve Politike SIMoD-PKI, Pravil delovanja SIMoD-CA-Root in SIMoD-CA-Restricted

Od 07.02.2014 so v veljavi spremembe in dopolnitve dokumentov: Politika delovanja infrastrukture javnih ključev na MO, javni del Pravil delovanja overitelja SIMoD-CA-Root in javni del Pravil delovanja overitelja SIMoD-CA-Restricted. Dokumenti so dostopni na spletni strani simod-pki.mors.si.