• Podpora uporabnikom IT
  • telefon: +386 (0)1 471 2700
  • e-pošta: helpdesk(a)mors.si

  • Preklic digitalnega potrdila
  • telefon: +386 (0)1 230 5402
  • e-pošta: simod-pki(a)mors.si

Novice20.07.2011
Prenova obrazcev za pridobitev, ponovno izdajo in preklic digitalnih potrdil

Overitelj digitalnih potrdil na MO objavlja prenovljene obrazce za zahtevke za pridobitev, ponovno izdajo in preklic digitalnih potrdil.

 

Obrazce, primerne za računalniški vnos podatkov, lahko pridobite pri operativnemu osebju overitelja na MO.

 

Zahteveke za preklic digitalnih potrdil oddajte neposredno operativnemu osebju overitelja na MO oziroma na Službo za informatiko in komunikacije. Zahtevke za preklic digitalnih potrdil lahko oddate tudi digitalno podpisane po IRDG.