• Podpora uporabnikom IT
  • telefon: +386 (0)1 471 2700
  • e-pošta: helpdesk(a)mors.si

  • Preklic digitalnega potrdila
  • telefon: +386 (0)1 230 5402
  • e-pošta: simod-pki(a)mors.si

Novice05.01.2011
Pričetek delovanja izdajatelja SIMoD-TSA-Restricted

13.12.2010 je pričel z delovanjem izdajatelj varnih časovnih žigov SIMoD-TSA-Restricted. Varni časovni žigi se izdajajo za potrebe uporabnikov in aplikacij, kjer je potrebno dokazovati časovne lastnosti transakcij.